کاتالوگ نوار آبیاری قطره ای یزد دریپ در زیر جهت مشاهده یا دانلود در دسترس می باشد.


جهت مشاهده کاتالوگ روی تصویر کلیک کنید.